Disiplin Kurulu

Ercan Çömlekçi

Disiplin Kurulu Başkanı

Premier Global SRL

Hüseyin Hortoğlu

Disiplin Kurulu Üyesi

Çınar Food Distribution SRL

Tuğrul H. Özgülük

Disiplin Kurulu Üyesi

Galva Metal SRL

İbrahim Özdemir

Disiplin Kurulu Üyesi

Master Optim Cons. SRL

Mehmet Süzgü

Disiplin Kurulu Üyesi

Search Chemical SRL

Sedat Engin

Disiplin Kurulu Üyesi

MTSTROY SRL