TİAD Yatırım Finansmanı Webinarı

Değerli Üyelerimiz ve Takipçilerimiz,


Türkiye ve Romanya’nın da içinde olduğu 73 ülkenin yanı sıra, Avrupa Birliği ve Avrupa Yatırım Bankası'nın da hissedar olduğu, KOBİ’lere (SME) ve Kurumsal Firmalara yönelik, özellikle sürdürülebilir kalkınma alanında uzun vadeli kredi, eğitim ve destekleri bulunan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’yi, 16 Şubat 2024 tarihinde ziyaret etmiş ve Üyelerimizin EBRD’nin kredi olanaklarından aktif bir şekilde yararlanması konusunu görüşmüştük.

EBRD ile Üyelerimizin arasında işbirliğini artırmak, Banka’nın uygulamaları hakkında sizleri bilgilendirilmek ve Üyelerimizin vadesi 10 seneye kadar uzayabilen finansman seçeneklerinden yararlanabilmeleri için, EBRD uzmanları ile birlikte bir bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğiz. Toplantıya, aşağıdaki bağlantı üzerinden, çevrim içi katılım sağlanabilecektir.


https://us06web.zoom.us/j/82316151464?pwd=elaBvHKQSGZN6fg5trqlXm114YAxrk.1 

Meeting ID: 823 1615 1464 

Passcode: 124387 

EBRD hakkında kısa bilgi: 

• EBRD, özel sektör liderliğindeki ekonomilerin gelişimini desteklemekte, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmektedir.

• 2023 yılında EBRD, %80'i özel sektörden olmak üzere 464 projeye 13,1 milyar Euro'nun üzerinde yatırım yapmıştır.

• EBRD, hem uzun vadeli borç (yatırım kredileri) hem de özsermaye (detaylı bilgi için lütfen ekte sayfa 13'e bakın) ve ayrıca alternatif finansman (örn. dönüştürülebilir borç/özsermaye) yoluyla finansal destek sağlamaktadır.

• Başlangıcından bu yana Romanya'da 500'den fazla projeye 10 milyar Euro'nun üzerinde yatırım yapılmıştır.

• Romanya’da ki Türk sermayeli firmalar arasında, EBRD’nin uzun dönemli finansman seçeneklerinden yararlanan ve arasında üyelerimizinde olduğu firmalar mevcuttur.


NOT: Webinar’a, firmaların Finans Müdürlerinin, Hissedarlarının ve Yöneticilerinin katılmasında büyük fayda bulunmaktadır.